1
logo Home | Kontakt
onasoutspracakontakt

ouutOutsourcing jest to organizacja pracy polegająca na wykorzystywaniu zewnętrznych, wyspecjalizowanych usług, która od paru lat staje się główną tendencją w biznesie. Menadżerowie na świecie dostrzegli w tej metodzie sposób na zmniejszenie obciążeń finansowych i ułatwienie sobie pracy. Wśród różnych obszarów zarządzania firmą szczególnie oczywiste zalety oferuje outsourcing informatyki. Korzyści wynikające z powierzania opieki nad strukturą informatyczną przedsiębiorstwa specjalistom zewnętrznym są bezdyskusyjne.

Oto główne z nich:

 - zmniejszenie kosztów na obsługę informatyczną


Wynika to głównie ze zmniejszenia zatrudnienia czyli kosztów pensji, ubezpieczenia, świadczeń socjalnych oraz licznych szkoleń. Firma korzystająca usług General Computer, nie musi martwić się o dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych

- poprawę jakości obsługi informatycznej a w tym szczególnie bezpieczeństwa

 General Computer dysponuje zespołem profesjonalistów zdobywających doświadczenie w różnorodnym środowisku posiada nieporównywalnie większe umiejętności, niż pojedyncze osoby działające w wąskim środowisku jednej firmy. Często to co jest rutynowym działaniem dla General Computer, stanowi ogromnie trudne do pokonania wyzwanie dla informatyków przedsiębiorstwa działającego na co dzień w innej branży. Szczególnie widoczne jest to w sferze bezpieczeństwa gdzie wymagania odnośnie wiedzy i doświadczenia przekraczają możliwości lokalnych pracowników działu IT i nie pozwalają na wypracowanie dobrej polityki bezpieczeństwa ani uzyskanie właściwych certyfikatów.

- przeniesienie ryzyka na podmiot zewnętrzny.

General Computer świadcząca profesjonalne usługi jest świadoma niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą współczesna informatyka i wiele z nich przejmuje na siebie. Dysponując głęboką wiedzą i zaawansowaną strukturą teleinformatyczną jest gotowa odpowiadać za najtrudniejsze zadania jak zarządzanie systemami baz danych czy bezpieczeństwem lub opieką nad infrastrukturą właściciela zmniejszając radykalnie ryzyko utraty lub wycieku poufnych informacji czy tez przerw w pracy.

 - łatwość dopasowania informatyki do zmieniającej się kondycji finansowej firmy i warunków

zewnętrznych wynika z faktu że reguluje tym jedynie zakres podpisanej umowy outsourcingowej a nie potrzeba zatrudniania , zwalniania pracowników. - prostota organizacyjna i niskie koszty zarządzania

Po podpisaniu umowy z General Computer, cały trud organizacji pracy specjalistycznej spada na nas, pozostawiając zleceniodawcy jedynie potrzebę oceny jakości usług i częściowo formułowania nowych wymagań. 

Wierzymy, że dzięki współpracy z firmą General Computer, uzyskają Państwo wszystkie wyżej wymienione i wiele innych korzyści.

 

 

bot
General Computer ul. Dywizjonu 303 127 lok. 77 01-470 Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015